Informācija pārdevējiem

Informācija saimniekiem, kuri vēlas savus liellopus pārdot izmantojot izsoles nama pakalpojumu:
1) Dzīvniekam jābūt ausīs abām krotālijām.
2) Izsoles namā tiek pārdoti visi gaļas liellopu bullīši un to krustojumi ieskaitot (XG un XX) tas pats attiecas uz telītēm
3) Saimniekam jānodrošina, lai dienā, kad dzīvnieki tiks vesti uz izsoles namu, tie ir jau nošķirti un gatavi transportēšanai.
4) Transportu var nodrošināt izsoles nams un izdevumus par to sedz saimnieki, izsoles nams vienmēr nodrošinās, ka saimniekam par transportu būs maksimāli iespējami zemākā maksa.
5) Saimniekiem kuriem ir iespēja pašiem atvest dzīvniekus uz izsoles namu par to laicīgi jāinformē izsoles nams.
6) Komisijas maksa par izsoles pakalpojumiem ir 2.5% no gala pārdošanas cenas
7) Dzīvniekus jāpiesaka vēlākais vienu nedēļu pirms izsoles.

8) 60 dienas pirms izsolēm pieteiktos dzīvniekus nedrīkst pārvietot uz citu novietni! Ja ir tikušas veiktas novietnes izmaiņas šajā periodā, obligāti par to jāinformē izsoļu nams, piesakot dzīvnieku.

Jāņem vērā, ka rudens sezonā, vietu ierobežotības dēļ, dzīvnieki ir jāpiesaka pēc iespējas laicīgāk un nedēļu pirms izsoles, sazvanot Janu Kreicmani: +371 25433310, japārliecinās, ka liellopi tiks iekļauti maršrutā.
9) Veterinārais apliecinājums (izziņa) - dzīvniekiem jābūt klīniski veseliem un saimniecības novietnei jābūt brīvai no infekcijas slimībām- novietne ir izmeklēta atbilstoši Latvijā noteiktajam ikgadējam Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānam
Lūdzu norādīt uz izziņas apkalpojošā vetārsta kontakt informāciju.
         Vetārinārā apliecinājuma paraugs     - Izmaiņas no 2017.gada janvāra! Pievērsiet uzmanību 5 punktam!

10) Izsolē dzīvnieki tiek solīti bez PVN. Saimniekiem, kas ir PVN maksātāji tiek veikta PVN samaksa 21% apmērā atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. Atgādinām ka izsoļu nams nav pārstrādes uzņēmums, kā rezultātā, balstoties uz šī likuma XVII nodaļas 135.pantu par Īpašo nodokļa piemērošanas režīmu lauksaimniekam, nav tiesīgs izmaksāt 14 procentus PVN.
11) Ja vēlaties saņemt izsoles nama nolikumu spiediet šeit  vai  sazinieties ar izsoles namu telefoniski (skat. kontaktos) vai pa e-pastu: info@liellopuizsoles.lv

 

Informācija bioloģisko liellopu realizācijai kautsvarā

  1. Saimniecībai ir piešķirts BIoloģiskās saimniecības stauss
  2. Saimniekam jānodrošina, lai dienā, kad dzīvnieki tiks vesti uz kautuvi, tie ir gatavi transportēšanai
  3. Komisijas maksa par izsoles pakalpojumiem ir 2.5% no gala pārdošanas cenas
  4. Transportu var nodrošināt izsoles nams un izdevumus par to sedz saimnieki, izsoles nams vienmēr nodrošinās, ka saimniekam par transportu būs maksimāli iespējami zemākā maksa
  5. Saimniekiem, kas ir PVN maksātāji tiek veikta PVN samaksa 21% apmērā atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumamAtgādinām ka izsoļu nams nav pārstrādes uzņēmums, kā rezultātā, balstoties uz šī likuma XVII nodaļas 135.pantu par Īpašo nodokļa piemērošanas režīmu lauksaimniekam, nav tiesīgs izmaksāt 14 procentus PVN.

Sīkāka informācijai un dzīvnieku reģistrēšana: izsolēm : Jana Kreicmane +371 25433310 ; bioloģisko dzīvnieku realizēšana kautsvarā : Kristīne Ādama +371 25622889