Nobarošana

Ar 2018. gada pavasari vēlamies piedavāt saimniecibām, kurām ir atbilstoša infrastruktūra un barības bāze slēgt līgumus ar garantēto minimālo cenu par liellopiem, kuri tiktu nobaroti līdz 22 mēnešu vecumam (maksimālais vecums).

 

Potencilās saimniecības:

Saimniecībām, kurām nav izdevīgi realizēt jaunlopus piedāvājam slēgt vienošanos par to nobarošanu, kas garantēs saimniekam nobaroto dzīvnieku realizāciju. Vēlams, ka nobarošana notiktu saimniecībās uz vietas, kur liellopi ir auguši. Kā arī, lai saimniecībai būtu iespēja nodrošināt liellopu izmitināšanu un arī barību, kas tiktu dota sastāvētu no dažādām sastāvdaļām (milti, drabiņas, kombikorms utt.), jo ir svarīgi, lai dzīvmasas pieaugums būtu adekvāts.

 

Nosacījumi:

Saimniecibām tiks samaksāts avansā aptuveni 500,00 Eiro sākot ar atšķiršanas vecumu kā priekšapmaksa par 1 liellopa vienību. Noslēgtajā vienošanā garantētā cena R klases kautķermenim ir sakot no 3,00  eiro/kg par kautsvara kilogramu līdz 3,40 eiro/kg. (Cenas diapazons uz augšu var mainīties atkarībā no tirgus situācijas).

 Saimniekam papildus jau minētajiem nosacījumiem ir jānodrošina, ka 1 x ceturksnī liellopi tiek nosvērti, lai spriestu par progresu nobarošanas procesā. Ja progress nobarošanas laikā nav novērojams, Liellopu izsoles nams piedavās saimniekiem iespēju pārdod liellopus dzīvsvarā – ja tas būs protams rentablāk.

Katru mēnesi Liellopu izsoļu nams saimniekus informēs par tirgus cenām, lai attiecīgā saimniecība būtu informēta par nobarojamo liellopu tirgus situāciju.

 

Vēlamās prasības:

Liellopu izsoļu nams rekomendē saimniecībai nobarojamos liellopus apdrošināt, lai izvairītos no zaudējumiem, kas var rastiem dzīvniekam nobarošanas laikā - savainojoties, saslimstot vai kā citādi traumējot sevi.

 

Par interesējošajiem jautājumiem un pieteikumiem lūdzu sazinieties ar Mums!

Atbildīgā persona:

Artis Liepiņš

Mobīlais telefons: +371 271 72 055

E-pasts: info@liellopuizsoles.lv

 “Krasti”, Mazzalves pagasts, Neretas Novads