Izsoles
Izsoles tiek rīkotas gaļas šķirņu buļļiem un telēm līdz 11 mēnešu vecumam. 1 MĒNESI PIRMS IZSOLĒM DZĪVNIEKIEM NEDRĪKST MAINĪT NOVIETNI! Veterinārais apliecinājums OBLIGĀTS!
Bullīšu numuri
more items
Telīšu numuri
more items