SIA “Liellopu izsoļu nams” paziņojums
Tiesa prasību apmierināja pilnībā

Jau kādu laiku gaļas liellopu nozarē aktuāls ir jautājums par SIA “EURASIA LIVESTOCK” kategorisko atteikšanos maksāt 190 559,34 EUR (Parāds) par SIA “Liellopu izsoļu nams” izrakstītajiem rēķiniem.

Liellopu izsoļu nama klienti – zemnieki un izsoļu dalībnieki – vairākkārtīgi ir uzdevuši jautājumus par Parādu, tādēļ vēlamies informēt par situāciju.2015.gada 9.jūnijā Liellopu izsoļu nams Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā iesniedza prasības pieteikumu pret EURASIA LIVESTOCK par Parāda piedziņu. Pirmās instances tiesa ar savu 2016.gada 16.februāra spriedumu prasību apmierināja pilnībā, nolemjot piedzīt no Parādu.

EURASIA LIVESTOCK uzskatīja par nepieciešamu turpināt tiesāties, tādēļ par 2016.gada 16.februāra spriedumu iesniedza apelācijas sūdzību. Izskatot lietu pēc būtības sakarā ar EURASIA LIVESTOCK apelācijas sūdzību, Kurzemes apgabaltiesa 2016.gada 25.oktobrī taisīja jaunu spriedumu (analoģisku Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 16.februāra spriedumam), tādejādi jau otro reizi viena gada laikā pirmās un apelācijas instances tiesas atzina, ka EURASIA LIVESTOCK nav norēķinājušās par liellopiem un Parāds ir jāmaksā!

Ar publiski pieejamo EURASIA LIVESTOCK 2015.gada pārskata vadības ziņojumu (datēts ar 2016.gada 19.augustu) Aydin Bozkurt informējis, ka uzņēmums 2015.gadu noslēdzis ar zaudējumiem 131 633 EUR un, kas būtiski, 2016.gadā aktīvu saimniecisko darbību neveiks. Minētais rada bažas, ka Kurzemes apgabaltiesas 2016.gada 25.oktobra sprieduma (kad tas stāsies spēkā) izpilde kļūs ievērojami apgrūtināta.

Kurzemes apgabaltiesa 2016.gada 31.oktobrī apmierināja pieteikumu par prasības nodrošināšanu daļā par EURASIA LIVESTOCK piederošo nekustamo īpašumu “Lapsiņu ferma”, Raunas pagastā, Raunas novadā (ferma), šobrīd zemesgrāmatā ir ierakstīta ķīlas tiesību atzīme uz fermu. Vienlaikus jāatzīmē, ka uzņēmums mēģināja atcelt ķīlas tiesību uz fermu, taču šādu attiecīgu EURASIA LIVESTOCK pieteikumu Kurzemes apgabaltiesa 2016.gada 22.decembrī noraidīja. Agri vai vēlu ferma tiks izsolīta. 

Tiesas spriedums pieejams šeit. 

Piedevām gaļas liellopu nozarē aktīvi cirkulē informācija, ka viens no daudziem ar Aydin Bozkurt saistītajiem uzņēmumiem, proti, SIA “EURASIA” to aktīvi izmanto liellopu novietošanai.

Neskatoties uz to, ka jau divas tiesu instances ir lēmušas par Parāda piedziņu, 2016.gada 15.decembrī Kurzemes apgabaltiesā saņemta EURASIA LIVESTOCK kasācijas sūdzību (uzņēmums formāli izmanto savas tiesības kārtējo reizi pārsūdzēt sev nelabvēlīgu spriedumu), kas var pagarināt Kurzemes apgabaltiesas 2016.gada 25.oktobra sprieduma izpildi, iespējams, pat uz gadu.

Šis paziņojums nesatur emocijas. Bet liek aizdomāties, ka naudas dēļ daži ir gatavi uz visu, jo šajā gadijuma, ja Izsoles nams nebūtu spējis norēķināties par liellopiem ar saimniekiem, tad varētu ciest vairāk kā 200 saimniecības. Liellopu nozarē, kurā tā jau netrūkts negatīvu piemēru kā Laidars G, kā Zaubes kooperatīvs un pavisam nesen ABC Projekts būtu kārtējais trieciens saliedētības centieniem.

Šis paziņojums ir kā viela pārdomām un secinājumu izdarīšanai

Dalies