Parādnieka: SIA Eurasia Livestock īpašuma izsole

Izsoļu nams iepriekš bija informējis, ka gan pirmās instances tiesa, gan apelācijas instances tiesa bija pilnībā apmierinājusi prasību pret SIA “EURASIA LIVESTOCK” par parāda piedziņu. Neskatoties uz to, SIA “EURASIA LIVESTOCK” tomēr uzskatīja par vajadzīgu tiesāties, taču arī Augstākajā tiesā cieta zaudējumu, jo tā 2017.gada 27.jūnijā atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību saistībā ar SIA “EURASIA LIVESTOCK” kasācijas sūdzību.  

Diemžēl nav pārsteigums, ka pēdējo pāris gadu laikā, kopš norisinājās tiesvedība, SIA “EURASIA LIVESTOCK” ir veikusi darbības, lai atbrīvotos no saviem vērtīgajiem aktīviem.  

Vienlaikus atsevišķs apgabaltiesas lēmums, ko Augstākā tiesa 2017.gada 28.martā atstāja spēkā, ir bijis par pamatu, lai tagad izsolē pārdotu vienīgo SIA “EURASIA LIVESTOCK” aktīvu (no kura vēl neuzspēja atbrīvoties), tas ir, liellopu eksporta novietni Raunas novadā, izsoles process ir pašā sākuma posmā un sīkāka informācija pieejama zemāk norādītajā saitē uz elektronisko izsoļu lapu:  

Izsoļu nama rūgtā pieredze ar šādu gaļas liellopu nozares negodprātīgu uzņēmumu apliecina, ka rūpīgi jāizvērtē darījumu partneri, kas sākumā pilda savas saistības, bet tad kādā dienā vienkārši atsakās maksāt un tiesas procesa laikā nobēdzina aktīvus.    

Esiet uzmanīgi!  

Dalies